Stanovanja

Za celotno ali delno prenovo stanovanja se običajno odločamo z namenom izboljšanja življenjskih pogojev, spreminjanju funkcionalnosti posameznih prostorov, varčevanja z energijo, zamenjave dotrajanih materialov in nenazadnje tudi zaradi estetskega videza stanovanja.

Čas adaptacije je odvisen od stanja prostorov pred prenovo, obsega prenovitvenih del: popolna adaptacija ali delno po fazah, in od načrtovanega stanja po prenovi. Našim naročnikom stojimo ob strani tudi že med načrtovanjem, pred začetkom del pa skupaj izdelamo izvedbeni in finančni načrt.