Hiše

Novogradnje: na slovenskem nepremičninskem trgu je še vedno precej objektov v tretji gradbeni fazi in naše podjetje pogosto izvaja tovrstna dokončanja stanovanjskih hiš (notranja in zaključna dela vse do vselitve) skladno z željami in potrebami naših naročnikov. 

Adaptacije: starejši objekti predstavljajo za nas še poseben izziv, saj je poleg dobrega medsebojnega sodelovanja v fazi načrtovanja, potrebna tudi izdatna mera prilagajanja v fazi izvedbe. Med dosedanjimi izvedenimi prenovami starejših mestnih objektov smo vedno uspešno rešili tudi vsa "nenačrtovana presenečenja zatečenega stanja", ki jih običajno skrivajo tovrstni objekti.